30 شهریور 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 19 خرداد 1398 ساعت 13:01

عدم تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل عدم پرداخت بدهی و یا چک برگشتی

به گزارش تعاون پلاست : جناب آقای رحمانی وزیر محترمصنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرروت افزایش تولید، گفت: هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی و یا چک برگشتی تعطیل شود، و اگر بدهی آن حاد باشد باید مدیریت آن تغییر یابد نه اینکه تعطیل شود.

ایشان افزودند: شناخت آثار و پیامدهای تولید در اقتصاد کشور و همچنین نقش آن در سایر عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ما بسیار مهم است لذا تولید را شاخص و معیار اصلی پیشرفت در یک کشور دانستند و تصریح کردند: تولید برای ما نیز به عنوان شاخص پیشرفت، ملاکی برای اندازه گیری سرعت، شتاب و میزان پیشرفت محسوب می شود، از این رو با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر معرفی سال با عنوان رونق تولید باید محدودیت های تولید را شناسایی و در جهت رفع آن اقدام کرد.

ایشان با اشاره به بررسی آیین نامه اجرایی قانون چک که از سوی بانک محترم مرکزی تهیه شده است، خواهان اصلاح آن در جهت حمایت از تولید شد و از تمامی دستگاه ها، ارگان ها و گروه های خاص خواست که به کمک رونق تولید بیایند تا همزمان با رونق تولید صادرات افزایش و بیکاری در جامعه کم شود.

لازم بذکر است، نشست بررسی آیین نامه اجرایی قانون چک و تعیین تکلیف باز پرداخت وجوه اداره شده با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون امور صنایع این وزارتخانه و اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد و پس از آن پیش نویس اصلاح شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوب و برای تصویب همزمان به ستاد سران قوا، شورای تامین و اعتبار و مجلس فرستاد شد.