04 شهریور 1398
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 21 مهر 1397 ساعت 14:47

رشد 16.8 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت

به گزارش تعاون پلاست ؛  دولت در پنج ماه ابتدای امسال 429.4هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی کسب کرده که این میزان حدود 71درصد رقم مصوب و پیش‌بینی شده در این دوره بوده است .


 بررسی وضعیت بودجه عمومی دولت به استثنای درآمدها و پرداخت‌های اختصاصی در مرداد ماه امسال که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که 525هزار میلیارد ریال از درآمدهای دولت به نسبت 918هزار میلیارد ریال مصوب در پنج ماهه سال 97، محقق شده است. درآمدهای دولت در پنج ماهه سال گذشته 469.6هزار میلیارد ریال بوده که نشاندهنده رشد 11.8درصدی است .


بر پایه این گزارش، میزان درآمدهای مصوب مالیاتی در پنج ماه ابتدای امسال 603.3هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان، 429.4هزار میلیارد ریال محقق شد. این در حالی است که دولت در پنج ماهه سال 96معادل 367.5هزار میلیارد ریال و در پنج ماهه سال 95برابر 356هزار میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی داشته که حکایت از رشد 16.8درصدی دارد .


در بخش مالیات اشخاص حقوقی طی پنج ماه ابتدای امسال 172.5هزار میلیارد ریال درآمد مصوب شده بود که از این میزان 101.7هزار میلیارد ریال محقق شد. همچنین از پیش‌بینی 82.4هزار میلیارد ریال درآمد در بخش مالیات بر درآمدها نیز 74.2هزار میلیارد ریال نهایی شده است .


دولت در پنج ماهه سال 97موفق به کسب 14.5هزار میلیارد ریال مالیات بر ثروت شده و در عین حال پیش بینی درآمد در این خصوص به میزان 14.8هزار میلیارد ریال بوده است. جمع مصوب مالیات‌های مستقیم در پنج ماه نخست سال جاری به میزان 269.7هزار میلیارد ریال بود که از این میزان، 190.4هزار میلیارد ریال محقق شد. در بخش مالیات بر واردات نیز دولت 124هزار میلیارد ریال درآمد پیش‌بینی کرده بود که در نهایت تا پایان مرداد ماه توانست 63.5هزار میلیارد ریال از آن کسب کند .


 برای پنج ماه ابتدای امسال 209.6هزار میلیارد ریال مالیات بر کالاها و خدمات پیش‌بینی شده بود که در نهایت به میزان 175.5هزار میلیارد ریال محقق شد.

جمع مالیات‌های غیرمستقیم در دوره مورد بررسی، 333.6هزار میلیارد ریال مصوب بوده که در نهایت 239هزار میلیارد ریال نهایی شده است .