05 تیر 1398
RSS Yahoo Delicious

معرفی اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران

 

 

 

 محمد معصومی 

رئیس هیات مدیره تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران
09121089330
76262348


محمود حفیظی بارجین
مدیر عامل تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران
تولید لوازم کودک ، میز و صندلی کودک

www.vaniyatatoys.com

کارخانه : 34-55234831

فکس :55207032 

همراه : 09121540362

 علیرضا کاموئی

نائب رئیس تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران


کارخانه : 56390059

همراه : 09121693730

 سلمان قنداقساز

منشی هیات مدیره تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران

32 سال سابقه مجوز فعالیت از صنایع تهران تولیدی و مجوز فعالیت از صنایع تهران تولید و مجوز قالبسازی از صنایع تهران سال 1375 ، تولیدات انواع ظروف خانگی سطل – سبد – ظروف آشپزخانه 
تلفن کارخانه :56546766-56546767(021 )
همراه:09121255672
Info @ saimanpiastic.com
Salmunplastic.com

 

 پرویز گلچین 

عضو هیات مدیره

 09121274144

 46882452

 

 

محمدرضا حیدری

عضو هیات مدیره

در سال 1364 از اداره کل صنایع استان تهران دارای مجوز می باشد ، تولید انواع صندلی و نیمکت 

تلفن کارخانه : 55004245-55004626-55005158 (021)
همراه : 09121890253

 

 

 

حمیدرضا نمکی

عضو هیات مدیره

09121190639

55206806

 


بازرس

 اکبر مشهدی زاده

09121255079